نویسنده = ������ ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثربربزهکاری(از دیدگاه جوانان زن و مرد 25-15ساله شهر باشت)

دوره 1392، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 43-71

سید محمد محمودی؛ علی حسن توفیقیان فر؛ سید غلامرضا موسوی