نویسنده = ������������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات حجم کار و قدرت واکنش گشت بر دستگیریها در اضطرارهای [جرم] تعرض به منزل

دوره 1391، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 130-189

ریچارد تیماتی کوپ؛ لارنس بلیک؛ حسن بانشی