نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل جرم شناختی نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1391، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 59-93

رسول اسدپور؛ مجید درستی


2. عوامل منازعه در شهرستان بویراحمد

دوره 1390، شماره 5، بهار 1390، صفحه 77-99

مجید درستی