نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارکردهای خانواده دختران فراری و عادی بر اساس مدل مک مستر

دوره 1391، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 41-59

الهه زارع؛ الهام زارع زاده